Cikkek

Általános Vásárlási Feltételek (ÁVF)

1. Bevezetés
2. Megrendelés
3. Árak
4. Szállítási feltételek
5. Elállási jog
6. Szavatosság és jótállás
7. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
8. Egyéb rendelkezések


1. Bevezetés
 jelen Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: ÁVF)

  a Palackáruház webáruházat üzemeltető

  Vetroimpex Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság   
  Rövidítet neve : Vetroimpex Bt.  
  (székhelye: 2900 Komárom, Kispatak u. 4.;
  cégjegyzékszám: 11-06-009067; bejegyezte a Tatabányai Törvényszék Cégbíróság
  adószáma: 21952397-2-11;  
  pénzforgalmi száma: Raiffeisen Bank 12028900-00107303-00100007  
  ügyvezető igazgató: Kaincz Krisztián
  adatvédelmi azonosító: NAIH-57445/2012
  elérhetőségek: Kapcsolat )
 
(a továbbiakban: Kereskedő) által értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások, elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Kereskedő és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek).

Az alábbi Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban ÁVF) érvényes a www.palackaruhaz.hu honlapon, és ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. Törvény 5.§ (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek.

Társaságunk fenntartja a jogot az ÁVF rendelkezéseinek módosítására, ezért kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el a honlapon közölt feltételeket. Módosítás esetén a honlapon leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁVF rendelkezései érvényesek.

2. Megrendelés, a szerződés létrejötte

Termékeink honlapunkon keresztül történő megrendeléssel:

Online vásárlás esetén a webáruházba való bejutás nincs előzetes regisztrációhoz kötve, így a szolgáltatás korlátozás nélkül minden látogató számára elérhető a www.palackaruhaz.hu internetes áruházunkban. A megrendelés menete a 'Vásárlás menete' leírásunkban találja.

Az oldalon történt elektronikus megrendelés feladásával még nem keletkezik szerződés a fogyasztó illetve a Palackaruhaz.hu üzemeltető Kereskedője között. Minden fogyasztót telefonon visszahívunk a megrendelést követően, amennyiben adategyeztetés szükséges. A pontos adatok felvétele azért szükségszerű és elkerülhetetlen, mert ezek alapján tudjuk azonosítani megrendelésüket, megállapítani kedvezményeik mértékét, és természetesen csak pontos címük ismeretében tudjuk a termékeket házhoz szállítani. A rendelés elküldését követő automatikusan kapott email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. A megrendelés  a Kereskedő 'visszaigazolás' tárgyú írásos visszaigazoló e-mail-je után tekinthető csak valós vásárlásnak.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt legkésőbb 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

A szerződés internetes megrendelés esetén a megrendelés visszaigazolásakor jön létre, a teljesítés időpontja pedig online vásárlás esetén a termék fogyasztó által történő átvétele.
A termékeinkre vonatkozó szerződés megkötésének nyelve kizárólag a magyar nyelv.
A fentiek alapján létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződéseket iktatjuk, a szerződések utóbb hozzáférhetőek.

Internetes oldalainkon a rendelés feladásakor lehetőséget biztosítunk a személyes adatok módosítására, illetve a kiválasztott termékek módosítására. A rendelési szám megadásával kérheti az esetleges módosításokat e-mailen vagy telefonon keresztül.

3. Árak

A honlapon megadott eladási árak forintban szerepelnek, és tartalmazzák a 27% általános forgalmi adót. A honlapunkon megrendelt termékek házhoz szállításának díja minden esetben az egyes termékekre vonatkozó, és a fogyasztó által igénybe vehető szállítás típusától függ, mely tételt az eladási ár nem tartalmazza. Ennek pontos összegéről a megrendeléskor előzetesen, végleges költségeket a telefonos visszahíváskor, vagy  visszaigazolásunkkor adunk tájékozatást.
A szállítási díj változik a termék súlyától és árától függően. A pontos szállítási költségről előzetesen a kosárban, véglegesen a megrendelés visszaigazolásakor kap tájékoztatást a fogyasztó.

A Palackáruház webáruházunkban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében mindenesetben a legnagyobb gondossággal járunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a webáruházba, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő ''0'' Ft-os, ''1'' Ft-os, vagy egyforma árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

A készleten nem lévő termékek árai nem fix árak. Legnagyobb gondosságunk ellenére is előfordulhat, hogy a gyártási, szállítási költségek, valamint az árfolyam változásából adódóan az a honlapon feltüntett ártól eltérhet. Törekszünk a honlapon feltüntetett áron értékesíteni a terméket. Eltérés esetén minden a leadott megrendelést követően tájékoztatjuk a vevőt, aki dönthet a rendelése törlése felől.

Törekszünk arra, hogy minden termékhez pontos termékfotót biztosítsunk, de előfordul, hogy bizonyos termékeket jelképes fotóval láttuk el.

3.1 Fizetési lehetőségek

Webáruházunkban előre banki utalással, illetve utánvétes fizetési mód közül választhat.


4. Szállítási feltételek

Webáruházunk kialakítása során törekszünk arra, hogy az áruház megadott paraméterei alapján a szállítás díját pontosan kalkulálja. Mégis előfordulhat, hogy bizonyos speciális termékek és a rendelt termékösszetételek esetén a csomagolás nem a megadott szabványban történik, és eltérhet a megrendeléskor kapott értesítő levéltől. Minden ilyen esetben e-mailen vagy telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy a módosításokat elfogadja-e, illetve a további teendőket közösen meghatározzuk.
A termék házhoz szállítása esetén a szállítási díjról a fogyasztó minden esetben a szerződés megkötését megelőzően kap tájékoztatást.
A megrendelt termékeket - amennyiben azok raktáron vannak - a szerződéskötés időpontjától számított 7 napon belül kiszállítjuk. Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, ilyen esetekben a szállítási határidő hosszabb lehet. Erről a szerződéskötéskor tájékoztatjuk a fogyasztót. A leszállított termékért az eladási árat és a szállítási díjat minden esetben személyesen a futárnál kell megfizetni, illetve előre utalás esetén banki átutalással rendezni.
A megrendelt termékek - amennyiben azok nincsenek belföldi raktáron - utánvétes rendelés esetén is minimum 30% előleg megfizetését kérjük a rendelés végegesítéséhez.
A küldemény átvételekor a kézbesítő jelenlétében ellenőrizze a csomag sértetlenségét! Sérült csomagot csak jegyzőkönyvvel vegyen át! Az utánvéttel történő rendelés esetén az ár megtérítése az átvétel pillanatában történik. A számlát és a termékhez kapcsolódó használati útmutatót, esetleg jótállási jegyet, egyéb információs anyagot a csomagban mellékeljük.
 

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a honlapon feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailt. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása esetén kérjük a terméket hiánytalanul, eredeti csomagolásban, mellékelve a hozzá küldött eredeti számlát a következő postacímre visszajuttatni:

Vetroimpex Bt.
H-2900 Komárom,
Lovarda tér 6.

Tel: 70-203 5 203


Kérjük, az árut ne utánvéttel adja fel, mert az ilyen módon visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Kérnénk a csomagot törékeny és értékbiztosítottan (áru értékének megfelelően) adják fel. Enélkül a töréseket és az elvesztést a futárszolgálat nem téríti, és cégünk sem tudja figyelembe venni.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített termék vételárat. A csomagolási és fuvarozási költség nem képezi ennek részét, mivel a szállítás nem szokásos módon történik, hanem a törékeny áru miatt egyszer használatos csomagolást, és feláras szállítást tartalmaz. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A visszatérítés során banki átutalás módot alkalmaz a Szolgáltató.

Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Abban az esetben, ha termék visszaszolgáltatásáig annak nem rendeltetésszerű használatból eredően kár keletkezett, azt a Vevő köteles megtéríteni a Vetroimpex Bt részére.
Az elállási jog minden termékünk esetében megilleti Önt.
Mivel a forgalmazott üvegpalackok és a hozzá tartozó záróelemek gyári sterilitásúnak számítanak, így azoknak felhasználás utáni visszaküldését nem tudjuk elfogadni.

Megrendelésével és szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit kérjük, a palackaruhaz @ gmail.com e-mail címre eljuttatni szíveskedjen, ahonnan kollégánk kapcsolatba lép Önnel e-mailen vagy az Ön által megadott elérhetőségen, ha ez szükséges.

Garanciánk csak sértetlen, rendszeresen még nem használt termékekre érvényes. A termékek esetleges cseréjét, alkatrészek pótlását postai úton illetve futárszolgálattal bonyolítjuk. Kérjük, ilyen igénye esetén forduljon elérhetőségeink egyikéhez.

6. Szavatosság és jótállás

Termékeinkre a jogszabályokban meghatározott szavatosságot, illetve jótállást vállalunk.
Pénz-visszafizetési garancia:
Interneten történő rendelések esetén minden termékünkre 14 nap pénz-visszafizetési garanciát vállalunk.

Tájékoztatjuk kedves fogyasztóinkat, hogy termékeink megvásárlása a hatályos jogi szabályozás értelmében fogyasztói szerződésnek minősül. A hatályos jogszabályok alapján fogyasztóinkat a következő jogok illetik meg.

6.1 A szavatossági és jótállási jogról

A szavatossági jog alapján a szavatosság kötelezettje (Kötelezett) felelősséget vállal azért, hogy teljesítéskor hibátlan terméket ad át a vevőnek, tehát a terméknek nincs olyan hibája, amely csak később fog kiderülni. Hibáról beszélünk abban az esetben, ha a termék mennyiségi vagy minőségi szempontból hibás.

A hiba okának a a termék használatakor kell fennállnia, a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy
- már teljesítéskor megvolt a hiba oka
- teljesítéskor nem lehetett észlelni
- vétlen a hiba bekövetkezésében

Vélelmezett, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A kötelezett mentesül a szavatosság alapján fennálló kötelezettségei alól, ha a hibát a fogyasztó a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ha a hibát a fogyasztónak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét, azonban használt termékeknél, az elévülési idő egy év (elévülési határidő).

Abban az esetben, ha a jogosult igényét azért nem tudja érvényesíteni a bíróság előtt keresettel az elévülési időn belül, mert a hiba - bár az oka már megvolt a teljesítéskor - csak később jelentkezett, vagy menthető okból nem volt abban a helyzetben, hogy igényét érvényesítse (pl. betegség), a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év (jogvesztő határidő).

A szavatossági jog alapján a fogyasztó javításra, cserére jogosult. A szavatossági igények közül a fogyasztó választhat.

Az árleszállítást vagy az elállást akkor választhatja a jogosult:
- ha sem kijavítást, sem kicserélést nem kérhet (ennek teljesítése lehetetlen, vagy a kötelezett részére a másik választható szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel jár), vagy
- ha a kijavítás vagy kicserélés szavatossági jogként ugyan érvényesíthető lenne
o de ezt a kötelezett nem vállalta,
o a kötelezett vállalja ugyan, de nem végzi el, vagy
o a kötelezett vállalja, de nem tudja - a dolog tulajdonságaira és rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezni.


A jótállás (más néven garancia) azt jelenti, hogy a kötelezett „garantálja”, hogy a szolgáltatott dolog bizonyos időtartamon belül kifogástalanul fog működni. Ez alatt az időtartam alatt a kötelezett a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (például azért, mert a fogyasztó nem rendeltetésszerűen használta a szolgáltatott dolgot).

Azon termékek esetében, amelyeknél az eladónak jótállási kötelezettsége van, minden esetben a termékekhez mellékelt jótállási nyilatkozat tartalmazza a jótállás kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, időtartamát, területi hatályát, és a belőle eredő jogok érvényesítésének módját; illetve utalást arra, hogy a jótállás a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érinti.

6.2. Szavatossági és jótállási igények intézése

A nálunk vásárolt termékeket minden esetben használati útmutatóval, jótállás esetén jótállási jeggyel látjuk el.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatban szavatossági vagy jótállási jogát kívánja érvényesíteni, akkor azt a vételár megfizetését igazoló bizonylat (vagy annak másolata) bemutatásával illetve az eredeti számlával tudja megtenni.
Az ügyintézés elektronikus formában kezdődik, és lehetőségek szerint ezen formában is fejeződik be. Amennyiben az eset személyes kivizsgálást követel meg, úgy azt cégünk címén teheti meg (lásd kapcsolat)

A kivizsgálást követően jegyzőkönyvet készítünk, melynek másolatát a fogyasztónak megküldünk. Amennyiben a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről a kötelezett annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra, illetve cserére megküldött árut postai úton vagy házhoz szállítással küldjük meg a fogyasztónak.

7. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A területileg illetékes hivatalok aktuális erlérhetőségeit a Kormányhivatal honlapján találja.

Tájékoztatásképpen:

Megyei Kormányhivatalok
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Bács-Kiskun Megye
Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19.
Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19.
Telefonszám: +36 76 795 710, Telefax: +36 76 481 416
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 14.00

Baranya Megye
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. II. emelet
Postacím: 7602 Pécs 2. PF: 315.
Telefonszám: + 36 72 795 398
Telefax: + 36 72 332 005
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00

Békés Megye
Cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Postacím: 5601 Békéscsaba, PF: 284.
Telefonszám: +36 66 546 150, +36 66 546 151,
Telefax: +36 66 546 140,
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
Hétő, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Kedd, csütörtök: 12.00 – 16.00

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf.:589
Telefonszám: +36 46 506 071, Telefax: ----
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 14.00

Budapest Főváros
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
Hatósági Tanácsadó Iroda:                    

    Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):
Kedd: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Csütörtök: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Péntek: 10.00-12.00

    telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2598
Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Pénteken:09.00-13.00                                                                           

Fogyasztóvédelmi Rezsipont:
    Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):
Hétfő: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Szerda: 09.00-13.00; 14.00-16.00

    telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2592
Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Pénteken: 09.00-13.00     

Csongrád Megye
6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.
Telefonszám: +36 62 680 530
Telefax: +36 62 680 531
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
6721 Szeged, Rákóczi tér 1. (Kormányablak)
hétfőn 8.00 – 17.00
keddtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 12.00

Fejér Megye
Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936.
Telefonszám: +36 22 501 751, +36 22 501 626,
Telefax: +36 22 501 627
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőn, szerdán: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.30
pénteken 8.00 – 13.00

Győr-Moson-Sopron Megye
Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.
Telefonszám: +36 96 795 950, +36 96 795 951
Telefax: +36 96 795 955
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 15.00
pénteken 8.00 – 12.00

Hajdú-Bihar Megye
Cím: 4024 Debrecen, Tímár utca 17-19.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 475.
Telefonszám: +36 52 533 924, Telefax: +36 52 327 753
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 12.00

Heves Megye
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 81.
Telefonszám: +36 36 515 598, +36 36 515 469,
Telefax: +36 36 323 587
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 13.30

Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Cím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.
Postacím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefonszám: +36 56 513 336, Telefax: +36 56 510 204
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 14.00

Komárom-Esztergom Megye
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Postacím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Telefonszám: +36 34 309 303, Telefax: +36 34 309 302
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 15.30
pénteken 8.00 – 13.00

Nógrád Megye
Cím: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.
Postacím: 3100 Salgótarján, PF: 308.
Telefonszám: +36 32 511 116
Telefax: +36 32 511 118
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 13.30

Pest Megye
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 1 236-3937, +36 1 236-3978, Telefax: +36 1 236-3956
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
pénteken 9.00 – 13.00

Somogy Megye
Cím: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 76.
Telefonszám: +36 82 510 868, Telefax: +36 82 510 661
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30
pénteken 8.00 – 14.00

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Telefonszám: +36 42 500 694, Telefax: +36 42 504 398
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30
pénteken 8.00 – 14.00

Tolna Megye
Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Postacím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Telefonszám: +36 74 510 414, Telefax: +36 74 510 413
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00

Vas Megye
Cím: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.
Postacím: 9701 Szombathely PF. 29.
Telefonszám: +36 94 505-220, +36 94 505 219,
Telefax: +36 94 506 984

Veszprém Megye
Cím: 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.
Postacím: 8210 Veszprém, PF: 2184
Telefonszám: +36 88 550 510, Telefax: ------
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 15.00
pénteken 8.00 – 12.00
telefonon hétfőtől csütörtökig 7.30-16 óráig, pénteken 7.30-13.30-ig.

Zala Megye
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
Telefonszám: +36 92 510 530, Telefax: +36 92 510 641
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30
pénteken 8.00 – 14.00

7.2  Békéltető testület

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: +36 34 513 - 010
Fax száma: +36 34 316 - 259
E-mail cím: kemkik @ kemkik.hu


8. Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az új rendelések leadása előtt azokat kifejezetten el kell fogadniuk a rendelés leadásához.

 

Komárom, 2017. február 17.

BELÉPÉS és KILÉPÉS

Mini kosár

 x 
A kosár üres

Kapcsolat

Vetroimpex Bt.
H-2900 Komárom, Kispatak u. 4.

Címünkön nem található üzlet!


Palackáruház telefon 
Tel.: +36.70.203 5 203

H-P: 9.00-16.00


 
Palackáruház mail 
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.